- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση
Για μεγέθυνση κάντε κλικ πάνω στην κάρτα
samos

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Τροποποιήσεις κανονισμών για την αγωνιστική περίοδο 2015-16

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βάση τα  ερασιτεχνικά  σωματεία.

 Άρθρο 4
Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα (παράγραφος 2)
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο.

Άρθρο 13
Παρατηρητής αγώνα ( παράγραφος 2.)
2. O νεοσύστατος Κανονισμός Παρατηρητών Αγώνων Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλου που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., καθορίζει τα προσόντα, τα κωλύματα και τα ειδικότερα καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων πρωταθλημάτων ερασιτεχνικών ομάδων και Κυπέλου.

 Άρθρο 18
Δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή – Δελτίο πιστοποίησης προπονητή
γ) Για τα πρωταθλήματα Υποδομών των Ε.Π.Σ. η θεώρηση μπορεί να γίνει και από τις ειδικότητες της παιδιατρικής.

 Άρθρο 19 ( παράγραφος 3. γ, 5 β.γ)
Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες
3.γ) Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

 5.β. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. - UEFA δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, εάν προηγουμένως δεν έχουν καταθέσει στην Ε.Π.Ο. το δίπλωμά τους και την ταυτότητα τριετίας και δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11 του παρόντος Κανονισμού.

γ. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA, οι οποίοι, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής, υπέγραψαν σύμβαση με σωματείο και έλαβαν Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο από την οικεία Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο. δεν έχουν το δικαίωμα, για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, να μετέχουν στους αγώνες ως ποδοσφαιριστές.

 Άρθρο 27
Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο που υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε
4. α) Θέματα των όρων και προϋποθέσεων συγχώνευσης σωματείων και των δικαιωμάτων που απορρέουν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Σωματείων. Σε όλες τις περιπτώσεις η κενή ή οι κενές θέσεις που δημιουργούνται δεν καλύπτονται / αναπληρώνονται για κανένα λόγο
β) Σε περίπτωση συγχώνευσης, κατόπιν της διάλυσης ενός ή περισσοτέρων σωματείων και της απορρόφησής τους από άλλο σωματείο, το σωματείο αυτό συνεχίζει να μετέχει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία μετέχει ή δικαιούται να μετέχει.

Άρθρο 37 ( παράγραφος 6)
Γενικές ρυθμίσεις
6. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος

 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
Με βάση τον νέο κανονισμό Προπονητών που εξέδωσε η ΕΠΟ, υποχρεωτικά οι Προπονητές των σωματείων Γ΄ Εθνικής θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό UEFA Α΄ τουλάχιστον, ενώ οι βοηθοί Προπονητές, Πιστοποιητικό  UEFA Β΄ τουλάχιστον.

Για τα ερασιτεχνικά σωματεία Α΄ Β΄ Γ΄ Κατηγορίας ο κανονισμός  προβλέπει ότι θα μπορούν να συμβληθούν με προπονητές είτε UEFA B΄, UEFA C΄ είτε με κατόχους Πιστοποιητικών UEFA B΄, η UEFA C΄.

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι διαφοροποιούνται οι Ταυτότητες Διπλωματούχων Προπονητών.

 Έτσι λοιπόν οι διπλωματούχοι Προπονητές θα πρέπει να  αποκτήσουν τις  ταυτότητες τριετίας,UEFA Α΄, UEFA Β΄ UEFA C΄, ενώ Ταυτότητες θα πρέπει να αποκτήσουν οι προπονητές που έχουν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης για να μπορούν να εργασθούν στα ερασιτεχνικά σωματεία.

 Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των Ταυτοτήτων Τριετίας θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια :